Nie wszystkim pomaga to samo, czyli jak zostać coachem, który proponuje właściwe praktyki?

Szkolenie Kanban Maturity Model

Znasz sytuację, gdy jako Scrum Master, Agile Coach czy inna osoba zaangażowana w “uzwinnianie” firmy przynosisz swojej organizacji jakąś praktykę, metrykę, ale niestety nie udaje się jej wdrożyć?

Dziwi Cię to bo, widziałaś na konferencji czy słyszałeś na meetupie, że firma działająca w podobnym biznesie z powodzeniem ją stosuje i przynosi ona tam korzyści?

Dlaczego tak się dzieje?

Jak pozwoliłem sobie zatytułować ten artykuł – nie wszystkim pomaga to samo. Nie jest to jednak kwestia narzędzia, praktyki czy samego aplikującego coacha. Możemy bowiem proponować organizacji coś, na co nie będzie ona gotowa lub też odwrotnie – przynosić coś, co nie polepszy już zastanej sytuacji. Od czego więc to zależy?

Wróćmy do szkoły podstawowej. Tam na lekcjach fizyki czy chemii stosujemy pewne uproszczone modele, na których opieramy tłumaczenie świata. Substancje składają się z cząstek, a do większości życiowych sytuacji wystarczy nam fizyka zaproponowana przez Newtona. Dopiero na kolejnych stopniach edukacji poznajemy fizykę relatywistyczną czy koncepcje kwarków i gluonów.

Nikt zdroworozsądkowy nie oskarża tu nauczycieli o kłamstwo czy manipulacje uczniami. Dostosujemy materiał do zdolności poznawczej uczniów. Unikamy „przesadzenia”. Dlaczego o tym piszę? Rzeczywistość pracy Agile Coacha nie jest wcale taka odmienna od życia nauczyciela.Jeśli chcemy, żeby coaching organizacji ku zwinności był czymś więcej niż checklistą praktyk czy frameworków, kluczowe jest, by umieć rozpoznać dojrzałość i gotowość organizacji do adopcji danych praktyk. Jednocześnie powinien nam przyświecać długodystansowy efekt naszych działań, a więc lepsze rezultaty biznesowe – te postrzegane z punktu widzenia klientów organizacji oraz te mierzone przez biznes jako taki.

Artykuł Nie wszystkim pomaga to samo, czyli jak zostać coachem, który proponuje właściwe praktyki

Widzimy jednak liczne przypadki niedostosowania tego, co osoby mieniące się agentkami i agentami zmian proponują do rzeczywistości w organizacjach. Widzimy potężne wysiłki i budżety, które spełzają na niczym. Co społeczność Kanbanu ma tu do powiedzenia? Jaki powinien być więc coaching w kanbanowym rozumieniu?

Adekwatny.

Co to znaczy? Dostosowany do kontekstu organizacji lub, idąc bardziej szczegółowo, nawet do części organizacji, zespołu. Duże organizacje nie są homogeniczne, wszędzie tak samo zwinne czy tak samo skostniałe. Żeby dobrać właściwe praktyki (Kanbanu, skalowania, zwinności w ogóle) musimy umieć zdiagnozować ową dojrzałość organizacji.

Tu z pomocą przychodzi główny moduł szkolenia Kanban Maturity Model, a więc model dojrzałości organizacyjnej. Niech Cię nie zniechęci “Kanban” w nazwie. Naturalnie w ramach szkolenia poznasz narzędzie, które wskaże to, co może się przyjąć oraz to, co będzie za mocnym stresorem w ujęciu kanbanowym, ale z poprzednich edycji wiemy, że osoby, które pracują ze Scrumem, frameworkami skalowania takimi jak SAFe, LeSS czy Nexus również odnajdują wiele wartości. Wprawne oko coacha będzie potrafiło zmapować choćby to, jak organizacja używa OKR-ów, co w nich zawiera, jak wyznacza cele i rezultaty, by zmapować to w modelu KMM.

Idąc dalej ścieżką kanbanowego coachingu organizacji dobrze, by coaching był…

…pragmatyczny.

Co to znaczy? Wszyscy wiemy, że poziomu zwinności organizacji nie podnosi liczba osób w organizacji, które są w stanie wskazać odstępstwa ich rzeczywistości od najnowszej wersji Scrum Guide’a. Nie podnosi jej liniowo rosnąca liczba kolumn na tablicy Kanban. Pragmatyczny to taki, który bazując na wcześniejszym kroku – adekwatności przynosi organizacji to, co jest jej potrzebne, co realnie może jej pomóc. Nie ma w Kanbanie miejsca na myślenie życzeniowe, za czym stoi w sumie cała mądrość ekonomii behawioralnej (patrz Kahnemann czy Ariely).

Jakim trzecim przymiotnikiem można by opisać działanie zgodne z modelem KMM?

Oparty o dowody

Po angielsku mówimy, że chcemy być evidence-based, oparci o dowody. Nie te, które organizacja w kreatywny sposób tworzy na prezentacjach dla zarządu, ale te, za którymi stoją opinie klientów, ich rekomendacje, to, co cenią pracownicy oraz to, co pozwala organizacji przetrwać długoterminowo. A dowody mogą mieć bardzo różną postać. Twardych metryk, polityk, zachować pod wpływem stresującej sytuacji, ale też anegdot. Skuteczny Coach nie może być ślepy na żadną z tych kategorii.

Wszystko to spina się w cykl, w którym nie może zabraknąć kultury. Kultury organizacyjnej, bo to ona jest często papierkiem lakmusowym dojrzałości organizacji, ale też determinuje, które z narzędzi i praktyk jakie przynosimy ma szanse na powodzenie.

Jeśli wszystko to powyższe brzmi ciekawie, to zastanów się nad udziałem we wrześniowym, certyfikowanym szkoleniu Kanban Maturity Model w najnowszej, zrewidowanej wersji. W ciągu 3 interaktywnych sesji online nauczysz się:

  • rozpoznawać dojrzałość organizacji na podstawie obserwowanych praktyk, zachowań i rezultatów biznesowych,
  • czym jest model dojrzałości KMM, jaka jest jego architektura i cel w coachingu
  • dobierać właściwe praktyki (Kanbanu lub inne zwinne z Twojego narzędziownika) w zależności od zaobserwowanej dojrzałości,
  • stosować model zmiany ewolucyjnej (ECM, evolutionary change management) w celu polepszenia wyników biznesowych i ogólnej zwinności organizacji.

Dla kogo jest to szkolenie?

Najlepszą grupą docelową stanowią:

  • Agile Coache (szczególnie osoby mające za sobą ścieżkę Kanban Management Professional) chcący skutecznie i z pewnością stosować bardziej zaawansowane praktyki Kanbanu lub inne.
  • Scrum Masterzy chcący zacząć działać skutecznie również poza frameworkiem Scrum, za to szeroko w organizacji,
  • Managerowie organizacji i produktów,
  • Konsultanci.

Jak się przygotować?

W trakcie szkolenia możesz pracować na udostępnionym case-study banku BBVA (w języku angielskim) lub, co rekomenduję – na przypadku organizacji z którą pracujesz lub pracowała/eś w przeszłości i odnieść się do wydarzeń, praktyk czy kultury, którą znasz “z wnętrza”.

Czy nie mając za sobą pełnej ścieżki Kanban Management Professional można zapisać się na to szkolenie i nadal wynieść wartość?

Przykłady uczestników i uczestniczek poprzednich edycji pokazują, że tak. KMM to przede wszystkim model dojrzałości organizacyjnej, który można zastosować będąc ogólnym praktykiem zwinności. Dotychczasowe przykłady pokazują, że szkolenie KMM potrafi również pokazać obszary do doskonalenia osobom, które nie były świadome nieciągłości swojej wiedzy z obszaru Metody Kanban.

Co, gdzie i jak?

Radosław Orszewski

Artykuł dla Agile Polski napisał Radosław Orszewski – Lean Agile Coach, Akredytowany Trener Kanban i konsultant z ponad 15-letnim międzynarodowym doświadczeniem we wdrażaniu zwinności w organizacjach. Twórca społeczności Lean Coffee we Wrocławiu i Berlinie, oraz jedynego polskiego podcastu poświęconego Kanbanowi – Kanban przy kawie.

Jeden komentarz do “Nie wszystkim pomaga to samo, czyli jak zostać coachem, który proponuje właściwe praktyki?”

  1. Ja szczerze mówiąc teraz planuję zapisać się do dobrej szkoły językowej. Chciałabym podszkolić swój język, ponieważ ostatnio zaniedbałam swój rozwój osobisty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *