VIII Konferencja PROFECTUS

VIII Konferencja Trenersko – Coachingowa PROFECTUS „Szkolenia i Coaching – w poszukiwaniu prawdy o własnym przywództwie” odbędzie się w dniach ​ 8-9 czerwca ​ 2019 roku w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT

Zapraszamy na piątą edycję konferencji, która propaguję wiedzę z zakresu zarządzania projektami i produktami, analizy, przywództwa i kompetencji miękkich w branży IT, a także narzędzi dla jakości oprogramowania. Wydarzenie odbędzie się w Gdańsku w dniach od 12 do 14 kwietnia.

ALE 2019 w Porto

Tegoroczna edycja Agile Lean Europe odbędzie się w Porto. Od 21 do 23 sierpnia entuzjaści Agile z całej Europy spotkają się by opowiedzieć o swoich doświadczeniach, pomysłach, wymienić się wiedzą i umiejętnościami. Wydarzenie organizowane jest w formule Open Space – uczestnicy sami tworzą program konferencji.

Jeśli chciałbyś wziąć udział w ALE 2019, zarejestruj się na agilelean.eu/registration/.

X Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem: Coaching – nowe perspektywy i wyzwania

Jako partnerzy wydarzenia zapraszamy do udziału w Konferencji, której celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytania o przyszłość coachingu oraz wyzwania, przed jakimi stoi coaching w Polsce i na świecie.

Agile on the Boat

Agile on the Boat odbędzie się 7 czerwca 2019 we Wrocławiu.

Konferencja prowadzona jest w formie warsztatów, co pozwala lepiej opanować praktyczne umiejętności i narzędzia. Jak co roku wydarzenie skupiać się będzie na trzech ścieżkach:
– zwinny zespół;
– zwinny produkt;
– zwinna organizacja.

Do 10 marca 2019 można zgłaszać propozycje warsztatów. Trenerzy będą mieli:
» możliwość prezentacji wiedzy i doświadczenia przed wymagającą publicznością,
» możliwość wsparcia przy tworzeniu konspektu szkolenia (dla mniej doświadczonych trenerów),
» bezpłatny udział w innych warsztatach,
» zwrot kosztów przyjazdu i noclegu (dla trenerów z poza Wrocławia).

Szczegóły Agile on the Boat znajdziecie na http://www.agileontheboat.pl/.
Call for Trainers http://www.agileontheboat.pl/call.html.