Pierwszy Agile Learning Center w Polsce

We wrześniu 2020 r. rozpoczyna swoją działalność Nasza Ferajna – pierwszy Agile Learning Center Startup w Polsce. Jest to wolna szkoła zlokalizowana na warszawskim Mokotowie, w której dzieci uczą się w wewnątrzsterowny sposób. Praktyki Agile pomagają dzieciom przejmować coraz więcej odpowiedzialności za swój proces uczenia się oraz służą do efektywnego budowania społeczności szkolnej.