Badanie użyteczności i efektywności podejścia zwinnego (Agile) w dziale kadr

Jedna z naszych czytelniczek poprosiła nas o udostępnienie ankiety, która posłuży jej do napisania pracy magisterskiej.